Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Alişan Burak Yaşar 1 Nam-Hee Yoo 1
Shailly Yadav 1 Seo-Koo Yoo 1
Canan Yalcinkaya 1 Seung-Jin Yoo 2
Shigeto Yamamoto 1 Tae-Young Yoo 1
Tomoka Yamamoto 1 Taeyoung Yoo 1
Shigeru Yamauchi 1 Ki-Hwan Yook 1
Shigeto Yamawaki 1 Vidal Yook 1
Yulei Yan 1 Bo-Hyun Yoon 3
Wei Yan 1 Byung-Moon Yoon 1
Miyuki Yanagimachi 1 Byungmun Yoon 1
Omer Yanartas 1 Dae Hyun Yoon 1
Byung-Hwan Yang 2 Hiejin Yoon 1
Hae Kyung Yang 1 Ho-Kyoung Yoon 17
Hyunjoo Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Jaewon Yang 3 Hyeng-Geun Yoon 1
Jong-Chul Yang 10 Hyo-Woon Yoon 1
Mi-Jeong Yang 1 In-Young Yoon 5
Qing Yang 1 Jin-Sang Yoon 28
Rongwang Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Seung Ae Yang 1 Jong Chul Yoon 2
So Young Yang 2 Jung-Han Yoon 1
Su-Jin Yang 5 Kang-Jun Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Wei-min Yang 1 Se Chang Yoon 4
Young Hui Yang 1 Sechang Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Chae Ha Yang 1 Seoyoung Yoon 2
Chan-Mo Yang 3 Suelin Yoon 1
Chunxia Yang 1 Sung Wook Yoon 1
Danbi Yang 1 Sung-Wook Yoon 1
Fu-Chi Yang 2 Dong-Uk Yoon 1
Ha-rin Yang 1 Hae-Joo Yoon 1
Hee Won Yang 1 Hee-Jung Yoon 1
Hyunju Yang 1 Hyae-young Yoon 1
Ji-hye Yang 1 Hyung-Jun Yoon 2
Jieun Yang 1 Hyungkun Yoon 1
Kyo-Jin Yang 1 Jaekook Yoon 1
Seungbeom Yang 1 Je Sik Yoon 1
Shengliang Yang 1 Je-Yeon Yoon 1
Shu-Yu Yang 1 Jun Ho Yoon 1
So Yung Yang 1 Kee Dong Yoon 1
Soo Jin Yang 1 Min Yoon 2
Sun Kyeong Yang 1 Nan-He Yoon 2
Yi-Jun Yang 1 Seo Young Yoon 2
Yingshui Yao 2 Shin Hee Yoon 1
Farzana Yasmin 1 Woon Yoon 2
Amal Yassin 1 Youngwoo Bryan Yoon 1
Norio Yasui-Furukori 1 Yasushi Yoshida 1
Kaasım Fatih Yavuz 1 Eiji Yoshihara 2
Esra Yazıcı 1 Reiji Yoshimura 1
Chin-Bin Yeh 1 Ji Hee You 1
Ta-Chuan Yeh 3 Young Sun You 1
Eun Chong Yeo 1 Young-Sun You 1
Ji Won Yeom 1 Han Young You 1
Yusung Yeom 1 Yoosik Youm 3
Bora Yeon 2 Hyun Chul Youn 1
Byeong Kil Yeon 1 Jong Chul Youn 9
Fatma Duygu Kaya Yertutanol 1 Jung-Hae Youn 1
Albert Yeung 1 Soyoung Youn 7
Dahyun Yi 9 Tak Youn 5
Hawoo Yi 1 HyunChul Youn 2
Jung-Seo Yi 3 Eric A. Youngstrom 1
Ki Kyoung Yi 1 Bum-Hee Yu 8
Ki-Kyung Yi 1 Dongsheng Yu 1
Kikyoung Yi 1 Hye-Young Yu 1
Sang Hoon Yi 1 Jae-hak Yu 1
Hanefi Yildirim 4 Jaehak Yu 5
Nazım Yıldız 1 Je-Chun Yu 5
Mustafa Yildiz 2 Seung Taek Yu 1
Sedat Yıldız 1 Shi-Eun Yu 3
Mustafa Yılmaz 1 Shieun Yu 2
Savaş Yılmaz 1 So Young Yu 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Wei Yu 1
Vuslat Yılmaz 1 Yen-Hsin Yu 1
Onur Yılmaz 1 Fengqiong Yu 1
Hyeon Woo Yim 5 Go Eun Yu 1
Hyeon-Woo Yim 5 Minglan Yu 1
Seon Jin Yim 2 Qian Yu 1
Jinyeong Yim 1 Rina Yu 1
Jian Yin 1 Shun-Chieh Yu 1
Shingo Yokota 1 Shun-ying Yu 1
Hiroshi Yoneda 7 Jixiang Yuan 1
Bora Yoo 1 Minlan Yuan 1
Byung Il Yoo 1 Erinç Yücel 1
Byung Kuk Yoo 1 Berna Yucel 1
Eunhye Yoo 1 Bengu Yucens 1
Hanik Yoo 1 Boram Yuk 2
Hee Jeong Yoo 16 Tuğba Yüksel 1
Hee-Jeong Yoo 4 Burcu Yuksel 1
Hye Jin Yoo 1 Nevzat Yuksel 1
Ikki Yoo 1 Sun Young Yum 3
Jae Hyun Yoo 2 Mi-Sun Yum 1
Jeong-Hwa Yoo 1 Sun Kyoung Yum 1
Kwang-Ha Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Seung Jin Yoo 1 Je-Yeon Yun 4
So Young Yoo 3 Ji Hea Yun 1
So-Young Yoo 3 Kyu Wol Yun 2
Soon-Jib Yoo 1 Seok Ho Yun 1
Sooyoung Yoo 1 Xiaobin Yun 1
Tai P. Yoo 1 Youngmi Yun 1
Cheolin Yoo 1 Ji-Ae Yun 2
Heejeong Yoo 1 Kyeong Seon Yun 1
Ji Yeon Yoo 1 Kyungtaek Yun 1
Jinho Yoo 1 Mi Kyung Yun 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2021 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next