Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Abdolreza Sabahi 1 Dong Jin Shin 1
Michael Sabbaj 1 Eunbin Shin 1
Ferdinando Sacco 1 Heejun Shin 1
Sahar Sadegh-Nejadi 1 Hyoung-Shik Shin 2
Yasir Safak 1 Jae Hyuk Shin 1
Tarık Sağlam 1 Jin Shin 1
Goutam Kumar Saha 1 Jiyoon Shin 2
Bünyamin Şahin 1 Jong Wook Shin 1
Berkan Şahin 1 Ju-Young Shin 1
Ali Sahraian 1 Jung Eun Shin 1
Toshikazu Saito 3 Minyoung Shin 1
Takuya Saito 1 Myung-Hee Shin 1
Motohiro Sakai 1 Yee Jin Shin 1
Jeong-Kyu Sakong 1 Yong Woo Shin 1
Hala Salah 1 Yu-Bin Shin 2
Pascale Salameh 1 Yunmi Shin 5
Julio Cesar Salas-Alanís 1 Naotaka Shinfuku 3
Nada Omar Saleh 1 Kazuhiro Shinosaki 1
Luis Alberto Salinas-Torres 1 Takahiro Shinozaki 1
Noreen Samad 1 Masaki Shiraishi 1
Hossein Sanaei-Zadeh 1 Seung-Hyun Shon 3
Gabriele Sani 1 Norifumi Shuto 1
Susana Santos 1 Fei-Fei Si 1
Ibrahim Sari 1 Sarfraj Ahmad Siddiqui 1
Bahram Sarkarati 1 Dinsuhaimi Sidek 2
Norman Sartorius 1 Lucia Sideli 1
Ryuji Sasaki 1 Jana Siedler 1
Shin-Ichi Sato 1 Maria Salvina Signorelli 1
Noriko Sato 1 Celeste Silveira 1
Miguel Saucedo 1 Miano Silvia 1
Anne Sauvaget 1 Hyun-Bo Sim 1
Evelina Savi 1 Minyoung Sim 2
Gökçe Nur Say 1 Chang Sun Sim 2
Russell J Schachar 1 Changsun Sim 1
David Beck Schatz 1 Mikyung Sim 1
Adriano Schimmenti 1 Alessio Simonetti 1
Guido Di Sciascio 1 Giulia Simonetti 1
Edward Seclaman 1 Şeref Şimşek 1
Fatemeh Seifi 1 Pritibha Singh 1
Salih Selek 3 Sanjay Singh 1
Umit Basar Semiz 1 Vinod K. Sinha 1
Elif Funda Sener 1 Aytekin Sır 1
Cem Şengül 1 Ioan Ovidiu Sirbu 1
Beom-Joo Seo 1 Burcu Sirlier 1
Eun Hyun Seo 9 Serap Sirvanci 1
Ho-Jun Seo 5 Norbert Skokauskas 2
Jang-Won Seo 1 Eva Snircova 1
Jeong Seok Seo 4 Hyung Seok So 2
Jeong-Seok Seo 1 Hyung-Seok So 1
Ji-Hyun Seo 1 Soo-Jung So 1
Ji-Yeong Seo 5 Yoonseop So 5
Ji-Young Seo 1 Erik Söderman 1
Jiyeong Seo 3 Seher Sofuoglu 1
Mi Kyoung Seo 2 Min-Jung Soh 2
Mi Kyung Seo 1 Bo Kyung Sohn 8
Miran Seo 1 Chul-Ho Sohn 1
Sang Soo Seo 2 Hong-Suk Sohn 1
Wan Seok Seo 4 Inki Sohn 1
Young-Soo Seo 1 Jee Hoon Sohn 4
Younghee Seo 1 Seok Han Sohn 2
Eunchong Seo 3 Sung Yun Sohn 1
Hwa-yeon Seo 1 Eunhee Sohn 1
Hwo Yeon Seo 1 Hoyoung Sohn 2
Hwo-Yeon Seo 1 Sunju Sohn 1
Hye Rin Seo 1 Arman Soleymanifar 1
Ji Young Seo 3 Omid SoliemaniFar 2
Ju Yeon Seo 2 Marco Antonio Solís-Bravo 1
Jun-Ho Seo 1 Gi-Hoon Son 1
Kyunghoon Seo 2 Jeong-Woo Son 1
Sang Won Seo 1 Jung-Woo Son 6
Seung-hun Seo 1 Jungwoo Son 1
Sungho Seo 1 Myung Ha Son 1
Surin Seo 1 Sang Joon Son 6
Yae Eun Seo 1 Seungnam Son 1
Yeseul Seo 1 Sung hwa Son 1
AeEun Seok 1 Yeon-Joo Son 1
Jeong Ho Seok 1 Young Don Son 2
Jeong-Ho Seok 2 Hwancheol Son 1
Soon-Ho Seol 2 Hye Jung Son 1
Eunbi Seol 1 Minam Son 1
Jinmi Seol 3 Yeonghae Son 1
Ki Ho Seol 1 Byoung-A Song 1
Su Jeong Seong 2 Dong Ho Song 2
Sujeong Seong 2 Dong-Ho Song 3
Wonshik Seong 1 Hokwang Song 1
Yoanna Seong 2 Hoo Rim Song 2
Gianluca Serafini 2 Hye-Min Song 1
Daniele Serata 1 In-Gyu Song 1
Agostino Serra 1 Jae Min Song 1
Alessandro Serretti 7 Ji Soo Song 1
Sencan Sertçelik 1 Ji Young Song 2
Eija Setälä-Soikkeli 1 Ji-Hye Song 1
Esther Setién-Suero 1 Jihae Song 1
Ki-Bae Seung 1 Jin-won Song 2
Milton Severo 1 Jinhee Song 1
Levent Sevincok 1 Ki-Jun Song 1
Gustavo Sevlever 1 Man-Kyu Song 2
Mohammad Shabani 1 Mi Sun Song 1
Farhad F. Shadan 2 Misun Song 2
Ravi C. Sharma 1 Woo Hyun Song 1
Taral Sharma 1 Youn-Su Song 1
Vahid Sheibani 1 Young-Heon Song 1
Tatyana Shekhtman 1 Yul-Mai Song 3
Ting Shen 1 Yun Young Song 3
Winston W. Shen 1 Da-Yea Song 4
Fang Shen 1 Gil-Young Song 1
Guangfan Shen 1 Guohua Song 1
Jie Shen 1 Hyehyun Song 1
David C. Sheridan 2 In Mok Song 1
Ran Shi 1 Jay Song 1
Hong Shi 1 Jun Ho Song 1
Geumsook Shim 3 Jungeun Song 1
Hyung Jin Shim 1 NaNa Song 1
Joo Cheol Shim 1 Ranran Song 1
Joo-Cheol Shim 1 Maryam Sorayani 1
Mi-Seon Shim 1 Gity Sotoudeh 1
Sang Hong Shim 1 Lídia Sousa 1
Sanghong Shim 1 Marijana Stanojevic Pirkovic 1
Se-Hoon Shim 7 Sabine M. Staufenbiel 1
Shi-Ha Shim 1 David C. Steffens 1
Yong S. Shim 1 Robert Stewart 2
YongSoo Shim 1 Marion Strullu 1
Eun-jung Shim 1 Dominik Strzelecki 1
Se Hoon Shim 1 Kuan-Pin Su 1
Tetsuo Shimizu 1 Wen-Pang Su 1
Kazutaka Shimoda 3 Paula Suárez Pinilla 1
Bae Sub Shin 1 Norio Sugawara 1
Bae-Seob Shin 1 Atsuko Sugita-Ikenouchi 1
Cheolmin Shin 9 Guk-Hee Suh 1
Chul-Jin Shin 4 Shin-Young Suh 1
Dong Won Shin 1 Sooyeon Suh 3
Dong-Won Shin 7 Ho-Suk Suh 1
Dongwon Shin 1 Hwagyu Suh 5
Hee-Young Shin 5 Sang Won Suh 1
Hong-Bum Shin 1 Seung Wan Suh 5
Hong-Ju Shin 1 Won Woo Suh 1
Hyoung Doo Shin 1 Jing Sui 1
Hyun-Sil Shin 1 Daliang Sun 1
Il-Seon Shin 26 Yao Sun 1
Im Hee Shin 2 Chuanyu Sun 1
Jae Kyung Shin 1 Elliot Tianyu Sun 1
Ji Hye Shin 1 Li Sun 1
Jin Ho Shin 1 Ning Sun 2
Jongho Shin 1 Yan Sun 1
Jung-Uk Shin 1 Yang Sun 1
Kyoung Min Shin 3 Yaoting Sun 1
Mi Hee Shin 1 Yunkai Sun 1
Min-Sup Shin 18 Didem Sunay 1
Myung-Geun Shin 3 Murat Sunbul 1
Na Young Shin 3 Hyung Mo Sung 2
Ok Ja Shin 1 Ji Min Sung 1
Sang-Ho Shin 1 Ki Woong Sung 1
Sang-Soo Shin 1 Joo Hyun Sung 1
Seung Ju Shin 1 Joohyun Sung 1
Soon Young Shin 1 Kiyoung Sung 3
Yee-Jin Shin 1 Mehmet Zihni Sungur 1
Yong Wook Shin 1 Young-Kyung Sunwoo 2
Yong-Bum Shin 2 Thomas Suslow 1
Yong-Wook Shin 2 Masahiro Suzuki 1
Young-Chul Shin 8 Steven T. Szabo 1
Yun Mi Shin 2
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2021 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next