fNIRS Assessment during an Emotional Stroop Task among Patients with Depression: Replication and Extension
Yoshitaka Nishizawa, Tetsufumi Kanazawa, Yasuo Kawabata, Toshio Matsubara, Soichiro Maruyama, Makoto Kawano, Shinya Kinoshita, Jun Koh, Koji Matsuo, Hiroshi Yoneda
Psychiatry Investig. 2019;16(1):80-86.   Published online 2019 Jan 25     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.11.12.2
Differences in prefrontal cortex activation in Chinese college students with different severities of depressive symptoms: A large sample of functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) findings
Huifen Wu, Baoquan Lu, Yan Zhang, Taiping Li
Journal of Affective Disorders.2024; 350: 521.     CrossRef
Emotional responses to performance feedback in an educational game during cooperation and competition with a robot: Evidence from fNIRS
Xin Lei, Pei-Luen Patrick Rau
Computers in Human Behavior.2023; 138: 107496.     CrossRef
Decreased hemodynamic response to fearful faces relative to neutral faces in the medial frontal cortex of first-episode drug-naïve major depressive disorder
Fuxu Zhang, Wanying Liu, Yanqun Zheng, Caiping Liu, Yao Hu, Haiying Chen, Xiaochen Tang, Yanyan Wei, Tianhong Zhang, Jijun Wang, Qian Guo, Guanjun Li, Xiaohua Liu
Journal of Affective Disorders.2023; 326: 57.     CrossRef
Near-Infrared Spectroscopy: A Free-Living Neuroscience Tool to Better Understand Diabetes and Obesity
Eleni Rebelos, Eleonora Malloggi, Martina Parenti, Angela Dardano, Andrea Tura, Giuseppe Daniele
Metabolites.2023; 13(7): 814.     CrossRef
Hemodynamic analysis of the frontal cortex using multi-task fNIRS in major depressive disorder
Jianli Yang, Jiaqi Fan, Aobo Cheng, Wuji Zhao, Danting Wu, Wei Cui, Yunshu Zhang, Xiuling Liu
Journal of Affective Disorders.2022; 315: 206.     CrossRef
Functional near-infrared spectroscopy as a potential objective evaluation technique in neurocognitive disorders after traumatic brain injury
Fan Chang, Haozhe Li, Ningning Li, Shengyu Zhang, Chao Liu, Qinting Zhang, Weixiong Cai
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
Intrinsic Organization of Occipital Hubs Predicts Depression: A Resting-State fNIRS Study
You Xu, Yajie Wang, Nannan Hu, Lili Yang, Zhenghe Yu, Li Han, Qianqian Xu, Jingjing Zhou, Ji Chen, Hongjing Mao, Yafeng Pan
Brain Sciences.2022; 12(11): 1562.     CrossRef
GNN-Based Depression Recognition Using Spatio-Temporal Information: A fNIRS Study
Qiao Yu, Rui Wang, Jia Liu, Long Hu, Min Chen, Zhongchun Liu
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.2022; 26(10): 4925.     CrossRef
Research progress of functional near-infrared spectroscopy in patients with psychiatric disorders
Fan Chang, Haozhe Li, Shengyu Zhang, Chen Chen, Chao Liu, Weixiong Cai
Forensic Sciences Research.2021; 6(2): 141.     CrossRef
NIRS measures in pain and analgesia: Fundamentals, features, and function
Keerthana Deepti Karunakaran, Ke Peng, Delany Berry, Stephen Green, Robert Labadie, Barry Kussman, David Borsook
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.2021; 120: 335.     CrossRef
Fronto-limbic neuroimaging biomarkers for diagnosis and prediction of treatment responses in major depressive disorder
Chien-Han Lai
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.2021; 107: 110234.     CrossRef
Effect of Repeated Anodal HD-tDCS on Executive Functions: Evidence From a Pilot and Single-Blinded fNIRS Study
Hongliang Lu, Yue Gong, Peng Huang, Yajuan Zhang, Zhihua Guo, Xia Zhu, Xuqun You
Frontiers in Human Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
fNIRS Evaluation of Frontal and Temporal Cortex Activation by Verbal Fluency Task and High-Level Cognition Task for Detecting Anxiety and Depression
Xuenan Lang, Dan Wen, Qiqi Li, Qin Yin, Mingyu Wang, Yong Xu
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Clinical Utility of Functional Near-Infrared Spectroscopy for Assessment and Prediction of Suicidality: A Systematic Review
Y. Q. Lee, Gabrielle W. N. Tay, Cyrus S. H. Ho
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Task and Non-task Brain Activation Differences for Assessment of Depression and Anxiety by fNIRS
Dan Wen, Xuenan Lang, Hang Zhang, Qiqi Li, Qin Yin, Yulu Chen, Yong Xu
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
AI-Based Prediction and Prevention of Psychological and Behavioral Changes in Ex-COVID-19 Patients
Krešimir Ćosić, Siniša Popović, Marko Šarlija, Ivan Kesedžić, Mate Gambiraža, Branimir Dropuljić, Igor Mijić, Neven Henigsberg, Tanja Jovanovic
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
A Newcomer's Guide to Functional Near Infrared Spectroscopy Experiments
Rand K. Almajidy, Kunal Mankodiya, Mohammadreza Abtahi, Ulrich G. Hofmann
IEEE Reviews in Biomedical Engineering.2020; 13: 292.     CrossRef
Classifying Major Depressive Disorder Using fNIRS During Motor Rehabilitation
Yibo Zhu, Jagadish K. Jayagopal, Ranjana K. Mehta, Madhav Erraguntla, Joseph Nuamah, Anthony D. McDonald, Heather Taylor, Shuo-Hsiu Chang
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.2020; 28(4): 961.     CrossRef
Diagnostic and Predictive Applications of Functional Near-Infrared Spectroscopy for Major Depressive Disorder: A Systematic Review
Cyrus S. H. Ho, Lucas J. H. Lim, A. Q. Lim, Nicole H. C. Chan, R. S. Tan, S. H. Lee, Roger C. M. Ho
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef
A Narrative Review on Clinical Applications of fNIRS
Md. Asadur Rahman, Abu Bakar Siddik, Tarun Kanti Ghosh, Farzana Khanam, Mohiuddin Ahmad
Journal of Digital Imaging.2020; 33(5): 1167.     CrossRef
Promising Neuroimaging Biomarkers in Depression
Chien-Han Lai
Psychiatry Investigation.2019; 16(9): 662.     CrossRef