Modified Criteria for Diagnosing “Cognitive Frailty”
Chang Won Won, Yunhwan Lee, Sunyoung Kim, Jinho Yoo, Miji Kim, Tze-Pin Ng, Haena Kim, Sang Joon Son
Psychiatry Investig. 2018;15(9):839-842.   Published online 2018 Sep 17     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.05.22
Aging metrics incorporating cognitive and physical function capture mortality risk: results from two prospective cohort studies
Xingqi Cao, Chen Chen, Jingyun Zhang, Qian-Li Xue, Emiel O. Hoogendijk, Xiaoting Liu, Shujuan Li, Xiaofeng Wang, Yimin Zhu, Zuyun Liu
BMC Geriatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Deviations in Hippocampal Subregion in Older Adults With Cognitive Frailty
Mingyue Wan, Yu Ye, Huiying Lin, Ying Xu, Shengxiang Liang, Rui Xia, Jianquan He, Pingting Qiu, Chengwu Huang, Jing Tao, Lidian Chen, Guohua Zheng
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Cognitive frailty predicting death and disability in Chinese elderly
Yajun Ma, Xiaodong Li, Yan Pan, Ruixue Zhao, Xiaofeng Wang, Xiaoyan Jiang, Shujuan Li
Neurological Research.2021; : 1.     CrossRef
Usefulness of Orientation to the Year as an Aid to Case Finding of Mild Cognitive Impairment or Depression in Community-Dwelling Older Adults
Hanhee Bae, Sunyoung Kim, Byungsung Kim, Miji Kim, Jisoo Yang, Eunjin Jeong, Yoonki Kim, Changwon Won
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(15): 8096.     CrossRef
Screening for Cognitive Frailty Using Short Cognitive Screening Instruments: Comparison of the Chinese Versions of the MoCA and Qmci Screen
Yangfan Xu, Yangyang Lin, Lingrong Yi, Zhao Li, Xian Li, Yuying Yu, Yuxiao Guo, Yuling Wang, Haoying Jiang, Zhuoming Chen, Anton Svendrovski, Yang Gao, D. William Molloy, Rónán O’Caoimh
Frontiers in Psychology.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of a traditional Chinese mind–body exercise, Baduanjin, on the physical and cognitive functions in the community of older adults with cognitive frailty: study protocol for a randomised controlled trial
Rui Xia, Mingyue Wan, Huiying Lin, Pingting Qiu, Yu Ye, Jianquan He, Lianhua Yin, Jing Tao, Lidian Chen, Guohua Zheng
BMJ Open.2020; 10(4): e034965.     CrossRef
Volumetric and Diffusion Abnormalities in Subcortical Nuclei of Older Adults With Cognitive Frailty
Mingyue Wan, Rui Xia, Huiying Lin, Pingting Qiu, Jianquan He, Yu Ye, Jing Tao, Lidian Chen, Guohua Zheng
Frontiers in Aging Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef
Cognitive Frailty Among Elderly Chinese Patients With Cerebral Small Vessel Disease: A Structural MRI Study
Hóngyi Zhào, Wei Wei, Yu Liu, Jiajia Gao, Yonghua Huang
Frontiers in Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Prevalence of Physical Frailty and Its Multidimensional Risk Factors in Korean Community-Dwelling Older Adults: Findings from Korean Frailty and Aging Cohort Study
Heeeun Jung, Miji Kim, Yunhwan Lee, Chang Won Won
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(21): 7883.     CrossRef
Sarcopenia Is Associated with Cognitive Impairment Mainly Due to Slow Gait Speed: Results from the Korean Frailty and Aging Cohort Study (KFACS)
Miji Kim, Chang Won Won
International Journal of Environmental Research and Public Health.2019; 16(9): 1491.     CrossRef
Fragilidad cognitiva, un desafío en evolución
Estephania Chacón-Valenzuela, Elly Morros-González, Maria Paula Vargas-Beltrán, Luis Carlos Venegas-Sanabria, Ronald Camilo Gómez-Arteaga, Diego Chavarro-Carvajal, Carlos Alberto Cano-Gutiérrez
Universitas Médica.2019; 60(3): 1.     CrossRef
Frailty: Its Scope and Implications for Geriatricians
Chang Won Won
Annals of Geriatric Medicine and Research.2019; 23(3): 95.     CrossRef
Is Polypharmacy Associated with Cognitive Frailty in the Elderly? Results from the Korean Frailty and Aging Cohort Study
J. H. Moon, J. S. Huh, Chang Won Won, Hyeon Ju Kim
The journal of nutrition, health & aging.2019; 23(10): 958.     CrossRef
Calf Circumference as a Screening Tool for Cognitive Frailty in Community-Dwelling Older Adults: The Korean Frailty and Aging Cohort Study (KFACS)
Miji Kim, Min Jeong, Jinho Yoo, Da Song, Chang Won
Journal of Clinical Medicine.2018; 7(10): 332.     CrossRef