Spicy Food Preference and Risk for Alcohol Dependence in Korean
Ji-Hun Park, Sung-Gon Kim, Ji-Hoon Kim, Jin-Seong Lee, Woo-Young Jung, Hyeon-Kyeong Kim
Psychiatry Investig. 2017;14(6):825-829.   Published online 2017 Nov 7     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.6.825
The Association between Spicy Food Consumption and Psychological Health in Chinese College Students: A Cross-Sectional Study
Chunchao Zhang, Wenhao Ma, Zhiqing Chen, Chaoqun He, Yuan Zhang, Qian Tao
Nutrients.2022; 14(21): 4508.     CrossRef
Characteristics of spicy food consumption and its relation to lifestyle behaviours: results from 0.5 million adults
Qiaorui Wen, Yuxia Wei, Huaidong Du, Jun Lv, Yu Guo, Zheng Bian, Ling Yang, Yiping Chen, Yan Chen, Liya Shi, Junshi Chen, Canqing Yu, Zhengming Chen, Liming Li
International Journal of Food Sciences and Nutrition.2021; 72(4): 569.     CrossRef
Mediation effect of body mass index on the association between spicy food intake and hyperuricemia in rural Chinese adults: the Henan rural cohort study
Xiaokang Dong, Yuqian Li, Kaili Yang, Lulu Zhang, Yuan Xue, Songcheng Yu, Xiaotian Liu, Runqi Tu, Dou Qiao, Zhicheng Luo, Xue Liu, Yan Wang, Wenjie Li, Zhaohui Zheng, Chongjian Wang
BMC Public Health.2020;[Epub]     CrossRef