Microstructural Abnormalities of Basal Ganglia and Thalamus in Bipolar and Unipolar Disorders: A Diffusion Kurtosis and Perfusion Imaging Study
Lianping Zhao, Ying Wang, Yanbin Jia, Shuming Zhong, Yao Sun, Zhifeng Zhou, Zhongping Zhang, Li Huang
Psychiatry Investig. 2017;14(4):471-482.   Published online 2017 Jul 11     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.4.471
Diffusion Kurtosis Imaging of Microstructural Changes in Gray Matter Nucleus in Parkinson Disease
Gao Bingbing, Zhou Yujing, Miao Yanwei, Dong Chunbo, Wang Weiwei, Tian Shiyun, Liu Yangyingqiu, Shang Jin, Song Qingwei, Liu Ailian, Xie Lizhi
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Microstructural Alterations in Bipolar and Major Depressive Disorders: A Diffusion Kurtosis Imaging Study
Daisuke Sawamura, Hisashi Narita, Naoki Hashimoto, Shin Nakagawa, Hiroyuki Hamaguchi, Noriyuki Fujima, Kohsuke Kudo, Hiroki Shirato, Khin K. Tha
Journal of Magnetic Resonance Imaging.2020; 52(4): 1187.     CrossRef
Call to action regarding the vascular‐bipolar link: A report from the Vascular Task Force of the International Society for Bipolar Disorders
Benjamin I. Goldstein, Bernhard T. Baune, David J. Bond, Pao‐Huan Chen, Lisa Eyler, Andrea Fagiolini, Fabiano Gomes, Tomas Hajek, Jessica Hatch, Susan L. McElroy, Roger S. McIntyre, Miguel Prieto, Louisa G. Sylvia, Shang‐Ying Tsai, Andrew Kcomt, Jess G. F
Bipolar Disorders.2020; 22(5): 440.     CrossRef
The use of diffusional kurtosis imaging and neurite orientation dispersion and density imaging of the brain in bipolar disorder
Miho Ota, Takamasa Noda, Noriko Sato, Shinsuke Hidese, Toshiya Teraishi, Shiori Setoyama, Hiroshi Matsuda, Hiroshi Kunugi
Journal of Affective Disorders.2019; 251: 231.     CrossRef
Cerebral blood flow in bipolar disorder: A systematic review
Simina Toma, Bradley J. MacIntosh, Walter Swardfager, Benjamin I. Goldstein
Journal of Affective Disorders.2018; 241: 505.     CrossRef
Brain functional and perfusional alterations in schizophrenia: an arterial spin labeling study
Ícaro A.F. Oliveira, Tiago M. Guimarães, Roberto M. Souza, Antônio C. dos Santos, João Paulo Machado-de-Sousa, Jaime E.C. Hallak, Renata F. Leoni
Psychiatry Research: Neuroimaging.2018; 272: 71.     CrossRef