An Inter-Ethnic Comparison Study of Ziprasidone Plasma Levels, Dosage and Clinical Response in Patients with Schizophrenia
Dongsheng Lv, Meirong Zhao, Lixia Chen, Dongsheng Yu, Xiaobin Yun, Qing Yang, Xiaojun Huang
Psychiatry Investig. 2017;14(3):360-367.   Published online 2017 May 16     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.3.360
Efficacy and safety of lurasidone in acutely psychotic patients with schizophrenia: A 6‐week, randomized, double‐blind, placebo‐controlled study
Masaomi Iyo, Jun Ishigooka, Masatoshi Nakamura, Reiko Sakaguchi, Keisuke Okamoto, Yongcai Mao, Joyce Tsai, Alison Fitzgerald, Tadashi Nosaka, Teruhiko Higuchi
Psychiatry and Clinical Neurosciences.2021; 75(7): 227.     CrossRef