Application of Short Screening Tools for Post-Traumatic Stress Disorder in the Korean Elderly Population
Yu Jin Jang, Suk-Hoon Kang, Hae Gyung Chung, Jin Hee Choi, Tae Yong Kim, Hyung Seok So
Psychiatry Investig. 2016;13(4):406-412.   Published online 2016 Jul 25     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2016.13.4.406
Applications of the Chinese version of the primary care PTSD screen for DSM-5 (PC-PTSD-5) for children
Jina Li, Weijun Zhang, Wenrui Chen, Hui Yuan, Shengfa Zhang, Meng Tian, Zhiyong Qu
Journal of Affective Disorders.2019; 254: 109.     CrossRef