Sociocultural Factors Associated with Caregiver-Psychiatrist Relationship in Taiwan
Hui-Ching Wu, Fang-pei Chen
Psychiatry Investig. 2016;13(3):288-296.   Published online 2016 May 18     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2016.13.3.288
The Morbidity and Associated Factors of Depression in Caregivers of Patients with Depressive Disorder
Yu Lee, Pao-Yen Lin, Yu-Chi Huang, Nien-Mu Chiu, Chi-Fa Hung, Liang-Jen Wang
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2023; Volume 19: 1853.     CrossRef
Family Empowerment Strategies for Relapse Prevention in Individuals With Schizophrenia: A Scoping Review
Dwi Indah Iswanti, Nursalam Nursalam, Rizki Fitryasari, Fery Agusman Motuho Mendrofa, Kandar Kandar
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services.2023; : 1.     CrossRef
Exploring the experience of relatives living with individuals diagnosed with schizophrenia in Oman: A qualitative study
Aziza AL‐Sawafi, Karina Lovell, Laoise Renwick, Nusrat Husain
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.2021; 28(6): 1029.     CrossRef
Affiliate Stigma and Related Factors in Family Caregivers of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Chih-Cheng Chang, Yu-Min Chen, Tai-Ling Liu, Ray C. Hsiao, Wen-Jiun Chou, Cheng-Fang Yen
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(2): 576.     CrossRef
Factors associated with family functioning among people with a diagnosis of schizophrenia and primary family caregivers
Chiu‐Yueh Hsiao, Huei‐Lan Lu, Yun‐Fang Tsai
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.2020; 27(5): 572.     CrossRef
Correlates of affiliate stigma among family caregivers of people with mental illness: A systematic review and meta‐analysis
Ying Shi, Yanping Shao, Huanhuan Li, Shouqi Wang, Jie Ying, Meiling Zhang, Yuan Li, Zhuangjie Xing, Jiao Sun
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.2019; 26(1-2): 49.     CrossRef