Increased Cognition Connectivity Network in Major Depression Disorder: A fMRI Study
Ting Shen, Cao Li, Biao Wang, Wei-min Yang, Chen Zhang, Zhiguo Wu, Mei-hui Qiu, Jun Liu, Yi-feng Xu, Dai-hui Peng
Psychiatry Investig. 2015;12(2):227-234.   Published online 2015 Feb 2     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.2.227
Posterior parietal cortex contributions to cross-modal brain plasticity upon sensory loss
Sara RJ Gilissen, Lutgarde Arckens
Current Opinion in Neurobiology.2021; 67: 16.     CrossRef
Differential patterns of dynamic functional connectivity variability in major depressive disorder treated with cognitive behavioral therapy
Wu Zhou, Zhong Yuan, Dai Yingliang, Xiao Chaoyong, Zhang Ning, Wang Chun
Journal of Affective Disorders.2021; 291: 322.     CrossRef
Diffusion tensor imaging brain structural clustering patterns in major depressive disorder
Dongrong Xu, Guojun Xu, Zhiyong Zhao, M. Elizabeth Sublette, Jeffrey M. Miller, J. John Mann
Human Brain Mapping.2021; 42(15): 5023.     CrossRef
Increased functional interaction within frontoparietal network during working memory task in major depressive disorder
Wanyi Cao, Haiyan Liao, Sainan Cai, Wanrong Peng, Zhaoxia Liu, Kaili Zheng, Jinyu Liu, Mingtian Zhong, Changlian Tan, Jinyao Yi
Human Brain Mapping.2021; 42(16): 5217.     CrossRef
Abnormal Cerebral Blood Flow and Functional Connectivity Strength in Subjects With White Matter Hyperintensities
Hao Huang, Kun Zhao, Wenzhen Zhu, Hui Li, Wenhao Zhu
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Common and distinct neural activities in frontoparietal network in first-episode bipolar disorder and major depressive disorder: Preliminary findings from a follow-up resting state fMRI study
Xiaowei Jiang, Shinan Fu, Zhiyang Yin, Jiahui Kang, Xinrui Wang, Yifang Zhou, Shengnan Wei, Feng Wu, Lingtao Kong, Fei Wang, Yanqing Tang
Journal of Affective Disorders.2020; 260: 653.     CrossRef
Connectivity patterns of cognitive control network in first episode medication-naive depression and remitted depression
Kaili Jiao, Huazhen Xu, Changjun Teng, Xiu Song, Chaoyong Xiao, Peter T. Fox, Ning Zhang, Chun Wang, Yuan Zhong
Behavioural Brain Research.2020; 379: 112381.     CrossRef
Structural and Functional Abnormities of Amygdala and Prefrontal Cortex in Major Depressive Disorder With Suicide Attempts
Lifei Wang, Yimeng Zhao, Elliot K. Edmiston, Fay Y. Womer, Ran Zhang, Pengfei Zhao, Xiaowei Jiang, Feng Wu, Lingtao Kong, Yifang Zhou, Yanqing Tang, Shengnan Wei
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef
The human connectome project for disordered emotional states: Protocol and rationale for a research domain criteria study of brain connectivity in young adult anxiety and depression
Leonardo Tozzi, Brooke Staveland, Bailey Holt-Gosselin, Megan Chesnut, Sarah E. Chang, David Choi, Melissa Shiner, Hua Wu, Garikoitz Lerma-Usabiaga, Olaf Sporns, Deanna M. Barch, Ian H. Gotlib, Trevor J. Hastie, Adam B. Kerr, Russell A. Poldrack, Brian A.
NeuroImage.2020; 214: 116715.     CrossRef
Intrinsic gray-matter connectivity of the brain in major depressive disorder
Huifeng Zhang, Meihui Qiu, Lei Ding, David Mellor, Gang Li, Ting Shen, Daihui Peng
Journal of Affective Disorders.2019; 251: 78.     CrossRef
Multivariate Pattern Analysis of EEG-Based Functional Connectivity: A Study on the Identification of Depression
Hong Peng, Chen Xia, Zihan Wang, Jing Zhu, Xin Zhang, Shuting Sun, Jianxiu Li, Xiaoning Huo, Xiaowei Li
IEEE Access.2019; 7: 92630.     CrossRef
Increased anterior default-mode network homogeneity in first-episode, drug-naive major depressive disorder: A replication study
Wenbin Guo, Xilong Cui, Feng Liu, Jindong Chen, Guangrong Xie, Renrong Wu, Zhikun Zhang, Huafu Chen, Jingping Zhao
Journal of Affective Disorders.2018; 225: 767.     CrossRef
Electroconvulsive therapy changes the regional resting state function measured by regional homogeneity (ReHo) and amplitude of low frequency fluctuations (ALFF) in elderly major depressive disorder patients: An exploratory study
Xiao-ming Kong, Shu-xian Xu, Yan Sun, Ke-yong Wang, Chen Wang, Ji Zhang, Jin-xiang Xia, Li Zhang, Bo-jian Tan, Xin-hui Xie
Psychiatry Research: Neuroimaging.2017; 264: 13.     CrossRef
Clinical utility of resting-state functional connectivity magnetic resonance imaging for mood and cognitive disorders
T. Takamura, T. Hanakawa
Journal of Neural Transmission.2017; 124(7): 821.     CrossRef
A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering
Xiaowei Li, Zhuang Jing, Bin Hu, Jing Zhu, Ning Zhong, Mi Li, Zhijie Ding, Jing Yang, Lan Zhang, Lei Feng, Dennis Majoe
Complexity.2017; 2017: 1.     CrossRef
Similarities and differences of functional connectivity in drug-naïve, first-episode adolescent and young adult with major depressive disorder and schizophrenia
Shengnan Wei, Fay Womer, Haiyang Geng, Xiaowei Jiang, Qian Zhou, Miao Chang, Yifang Zhou, Yanqing Tang, Fei Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Molecular, Functional, and Structural Imaging of Major Depressive Disorder
Kai Zhang, Yunqi Zhu, Yuankai Zhu, Shuang Wu, Hao Liu, Wei Zhang, Caiyun Xu, Hong Zhang, Takuya Hayashi, Mei Tian
Neuroscience Bulletin.2016; 32(3): 273.     CrossRef
Imagerie cérébrale et déconstruction de l’esprit
Renaud de Beaurepaire
L'Évolution Psychiatrique.2016; 81(2): 381.     CrossRef
Functional Connectivity Density Mapping of Depressive Symptoms and Loneliness in Non-Demented Elderly Male
Chen-Chia Lan, Shih-Jen Tsai, Chu-Chung Huang, Ying-Hsiu Wang, Tong-Ru Chen, Heng-Liang Yeh, Mu-En Liu, Ching-Po Lin, Albert C. Yang
Frontiers in Aging Neuroscience.2016;[Epub]     CrossRef
Functional alterations of fronto-limbic circuit and default mode network systems in first-episode, drug-naïve patients with major depressive disorder: A meta-analysis of resting-state fMRI data
Xue Zhong, Weidan Pu, Shuqiao Yao
Journal of Affective Disorders.2016; 206: 280.     CrossRef
Dysfunction of the cingulo-opercular network in first-episode medication-naive patients with major depressive disorder
Xiaoping Wu, Pan Lin, Junle Yang, Hao Song, Rui Yang, Jian Yang
Journal of Affective Disorders.2016; 200: 275.     CrossRef
Brain imaging and the deconstruction of mind
Renaud de Beaurepaire
L'Évolution Psychiatrique.2016; 81(2): e1.     CrossRef
Decreased anticipated pleasure correlates with increased salience network resting state functional connectivity in adolescents with depressive symptomatology
Ewelina Rzepa, Ciara McCabe
Journal of Psychiatric Research.2016; 82: 40.     CrossRef