Structural and Functional Neural Alterations in Internet Addiction: A Study Protocol for Systematic Review and Meta-Analysis
Jun-Li Liu, Jing-Ting Sun, Hui-Lin Hu, Hao-Yuan Wang, Yun-Xi Kang, Tian-Qi Chen, Zhu-Hong Chen, Yu-Xuan Shang, Yu-Ting Li, Bo Hu, Rui Liu
Psychiatry Investig. 2023;20(1):69-74.   Published online 2023 Jan 25     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0383
The impact of internet adaptability on internet addiction: the serial mediation effect of meaning in life and anxiety
Weijun Wang, Shihao Ma, Xinheng Han, Xin Zhao
Frontiers in Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef