Spousal Concordance and Cross-Disorder Concordance of Mental Disorders: A Nationwide Cohort Study
Ming-Hong Hsieh, Po-Chung Ju, Jeng-Yuan Chiou, Yu-Hsun Wang, Jong-Yi Wang, Cheng-Chen Chang
Psychiatry Investig. 2022;19(10):788-794.   Published online 2022 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0009
Widowhood and mortality risk in Taiwan: a population-based matched cohort study
Shi-Heng Wang, Huijing Wu, Le-Yin Hsu, Mei-Chen Lin, Chun-Chieh Fan, Pei-Chun Chen, Chih-Cheng Hsu, Chi-Shin Wu
International Journal of Epidemiology.2024;[Epub]     CrossRef