Alterations in Spontaneous Brain Activity in Drug-Naïve First-Episode Schizophrenia: An Anatomical/Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Rongrong Zhang, Lu Wen, Fuli Jiang, Hongjun Mao, Wei Yan, Shiping Xie, Xinming Pan
Psychiatry Investig. 2022;19(8):606-613.   Published online 2022 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0074
Heterogeneous Brain Abnormalities in Schizophrenia Converge on a Common Network Associated With Symptom Remission
Yingru Wang, Yinian Yang, Wenqiang Xu, Xiaoqing Yao, Xiaohui Xie, Long Zhang, Jinmei Sun, Lu Wang, Qiang Hua, Kongliang He, Yanghua Tian, Kai Wang, Gong-Jun Ji
Schizophrenia Bulletin.2024; 50(3): 545.     CrossRef
Investigating amplitude of low-frequency fluctuation and possible links with cognitive impairment in childhood and adolescence onset schizophrenia: a correlation study
Yinghui Liang, Rongrong Shao, Yanhong Xia, Yadi Li, Suqin Guo
Frontiers in Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Substance use disorders are characterised by increased voxel-wise intrinsic measures in sensorimotor cortices: An ALE meta-analysis
Maximilian Fascher, Sandra Nowaczynski, Markus Muehlhan
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.2024; 162: 105712.     CrossRef
Abnormal Static and Dynamic Local Functional Connectivity in First-Episode Schizophrenia: A Resting-State fMRI Study
Jie Zhou, Xiong Jiao, Qiang Hu, Lizhao Du, Jijun Wang, Junfeng Sun
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.2024; 32: 1023.     CrossRef
Abnormal regional homogeneity as a potential imaging indicator for identifying adolescent-onset schizophrenia: Insights from resting-state functional magnetic resonance imaging
Youqi Zhou, Hanyu Zhu, Wenyan Hu, Yichen Song, Sen Zhang, Yue Peng, Ge Yang, Han Shi, Yongfeng Yang, Wenqiang Li, Luxian Lv, Yan Zhang
Asian Journal of Psychiatry.2024; 98: 104106.     CrossRef
Transdiagnostic markers across the psychosis continuum: a systematic review and meta-analysis of resting state fMRI studies
Giuseppe Pierpaolo Merola, Livio Tarchi, Luigi F. Saccaro, Farnaz Delavari, Camille Piguet, Dimitri Van De Ville, Giovanni Castellini, Valdo Ricca
Frontiers in Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Neuronal dysfunction in individuals at early stage of schizophrenia, A resting-state fMRI study
Xiaoqian Ma, Winson Fu Zun Yang, Wenxiao Zheng, Zongchang Li, Jinsong Tang, Liu Yuan, Lijun Ouyang, Yujue Wang, Chunwang Li, Ke Jin, Lingyan Wang, Carrie E. Bearden, Ying He, Xiaogang Chen
Psychiatry Research.2023; 322: 115123.     CrossRef
Deficits in Key Brain Network for Social Interaction in Individuals with Schizophrenia
Yiwen Wu, Hongyan Wang, Chuoran Li, Chen Zhang, Qingfeng Li, Yang Shao, Zhi Yang, Chunbo Li, Qing Fan
Brain Sciences.2023; 13(10): 1403.     CrossRef