Evidence for Association between the Brain-Derived Neurotrophic Factor Gene and Panic Disorder: A Novel Haplotype Analysis
Eun-Jin Han, Yong-Ku Kim, Jung-A Hwang, Seung-Hyun Kim, Heon-Jeong Lee, Ho-Kyoung Yoon, Kyeong-Sae Na
Psychiatry Investig. 2015;12(1):112-117.   Published online 2014 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.112
Pathoclinical associations between panic disorders and the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism: an updated meta-analysis
Yu Xia, Xun Song, Lijuan Wu, Jun Li, Nan Liu, Wenhui Cui
Psychiatric Genetics.2023; 33(2): 50.     CrossRef
Predicting the diagnosis of various mental disorders in a mixed cohort using blood-based multi-protein model: a machine learning approach
Suzhen Chen, Gang Chen, Yinghui Li, Yingying Yue, Zixin Zhu, Lei Li, Wenhao Jiang, Zhongxia Shen, Tianyu Wang, Zhenghua Hou, Zhi Xu, Xinhua Shen, Yonggui Yuan
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.2023; 273(6): 1267.     CrossRef
Impact of transcranial direct current stimulation on white matter microstructure integrity in mild cognitive impairment patients according to effect modifiers as risk factors for Alzheimer’s disease
Dong Woo Kang, Sheng-Min Wang, Yoo Hyun Um, Sunghwan Kim, TaeYeong Kim, Donghyeon Kim, Chang Uk Lee, Hyun Kook Lim
Frontiers in Aging Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
The Relationship Among BDNF Val66Met Polymorphism, Plasma BDNF Level, and Trait Anxiety in Chinese Patients With Panic Disorder
Lijun Chu, Xia Sun, Xiaoju Jia, Dazhi Li, Ping Gao, Yong Zhang, Jie Li
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
CREB1 and BDNF gene polymorphisms are associated with early treatment response to escitalopram in panic disorder
Junfeng Yang, Shen Li, Hao Lv, Wenchen Wang, Jian Zhang, Lijun Chu, Yong Zhang
Journal of Affective Disorders.2021; 278: 536.     CrossRef
Genotype-expression interactions for BDNF across human brain regions
Patrick Devlin, Xueyuan Cao, Ansley Grimes Stanfill
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Peripheral Biomarkers in DSM-5 Anxiety Disorders: An Updated Overview
Matteo Vismara, Nicolaja Girone, Giovanna Cirnigliaro, Federica Fasciana, Simone Vanzetto, Luca Ferrara, Alberto Priori, Claudio D’Addario, Caterina Viganò, Bernardo Dell’Osso
Brain Sciences.2020; 10(8): 564.     CrossRef
Associations between brain‐derived neurotrophic factor and cognitive impairment in panic disorder
Wenchen Wang, Yuanyuan Liu, Shuqing Luo, Xiaoyun Guo, Xingguang Luo, Yong Zhang
Brain and Behavior.2020;[Epub]     CrossRef
Genetic Biomarkers of Panic Disorder: A Systematic Review
Artemii Tretiakov, Alena Malakhova, Elena Naumova, Olga Rudko, Eugene Klimov
Genes.2020; 11(11): 1310.     CrossRef
Peripheral blood levels of brain-derived neurotrophic factor in patients with post-traumatic stress disorder (PTSD): A systematic review and meta-analysis
Helia Mojtabavi, Amene Saghazadeh, Leigh van den Heuvel, Joana Bucker, Nima Rezaei, Kenji Hashimoto
PLOS ONE.2020; 15(11): e0241928.     CrossRef
5HTTLPR Genetic Variant and Major Depressive Disorder: A Review
Caroline Fratelli, Jhon Siqueira, Calliandra Silva, Eduardo Ferreira, Izabel Silva
Genes.2020; 11(11): 1260.     CrossRef
Functional rs6265 polymorphism in the brain‐derived neurotrophic factor gene confers protection against neurocognitive dysfunction in posttraumatic stress disorder among Chinese patients with hepatocellular carcinoma
Jun‐Cheng Guo, Yi‐Jun Yang, Jin‐Fang Zheng, Min Guo, Xiao‐Dan Wang, Yun‐Suo Gao, Lin‐Qiu Fu, Xiang‐Ling Jiang, Lin‐Mei Fu, Tao Huang
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(6): 10434.     CrossRef
The effects of 5-HTTLPR and BDNF Val66Met polymorphisms on neurostructural changes in major depressive disorder
Kyu-Man Han, Sunyoung Choi, Aram Kim, June Kang, Eunsoo Won, Woo-Suk Tae, Yong-Ku Kim, Min-Soo Lee, Byung-Joo Ham
Psychiatry Research: Neuroimaging.2018; 273: 25.     CrossRef
“DNA Methylation signatures in panic disorder”
Stella Iurato, Tania Carrillo-Roa, Janine Arloth, Darina Czamara, Laura Diener-Hölzl, Jennifer Lange, Bertram Müller-Myhsok, Elisabeth B. Binder, Angelika Erhardt
Translational Psychiatry.2017;[Epub]     CrossRef
Is the Val66Met polymorphism of the brain‐derived neurotrophic factor gene associated with panic disorder? A meta‐analysis
Kaiyuan Chen, Na Wang, Jie Zhang, Xiaohong Hong, Haiyun Xu, Xiaofeng Zhao, Qingjun Huang
Asia-Pacific Psychiatry.2017;[Epub]     CrossRef
Treatment-resistant panic disorder: clinical significance, concept and management
Mu-Hong Chen, Shih-Jen Tsai
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.2016; 70: 219.     CrossRef
Candidate genes in panic disorder: meta-analyses of 23 common variants in major anxiogenic pathways
A S Howe, H N Buttenschøn, A Bani-Fatemi, E Maron, T Otowa, A Erhardt, E B Binder, N O Gregersen, O Mors, D P Woldbye, K Domschke, A Reif, J Shlik, S Kõks, Y Kawamura, A Miyashita, R Kuwano, K Tokunaga, H Tanii, J W Smoller, T Sasaki, D Koszycki, V De Luc
Molecular Psychiatry.2016; 21(5): 665.     CrossRef