Mental Health and Related Factors of Adolescent Students During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
Tian’ge Lu, Yao Yu, Zhonghui Zhao, Rongjuan Guo
Psychiatry Investig. 2022;19(1):16-28.   Published online 2022 Jan 7     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0416
COVID-19 pandemic stressors, familial discord, and anxiety among adolescents living with HIV in South Africa: pathways to non-adherence
Babalwa Zani, Brian Luckett, Tonya R. Thurman
AIDS Care.2024; : 1.     CrossRef
Depression among schoolchildren and adolescents aged 9–17 years during the outbreak of COVID‑19 in Beijing: a cross-sectional online survey
Fuyuan Wen, Yi Meng, Kuo Liu, Juan Xia, Hui Li, Han Qi, Kai Meng, Ling Zhang
Psychology, Health & Medicine.2023; 28(1): 148.     CrossRef
Prevalence of mental health symptoms in children and adolescents during the COVID‐19 pandemic: A meta‐analysis
Jiawen Deng, Fangwen Zhou, Wenteng Hou, Kiyan Heybati, Simran Lohit, Umaima Abbas, Zachary Silver, Chi Yi Wong, Oswin Chang, Emma Huang, Qi Kang Zuo, Myron Moskalyk, Harikrishnaa Ba Ramaraju, Shayan Heybati
Annals of the New York Academy of Sciences.2023; 1520(1): 53.     CrossRef
Trends in health behaviors and mental health among Korean adolescents in Korea over 5 years, 2017–2021: focusing on the comparisons before and during the COVID-19 pandemic
Mi-Sun Lee, Dong Jun Kim, Hooyeon Lee
Frontiers in Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
Factors affecting the social and emotional health of adolescents: A cross-sectional study in Vietnam
Thien-Vu Giang, Van-Son Huynh, Tat-Thien Do, My-Hanh Mai
Heliyon.2023; 9(3): e14717.     CrossRef
The association mental health of adolescents with economic impact during the COVID-19 pandemic: a 2020 Korean nationally representative survey
Hanul Park, Kang-Sook Lee
BMC Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
Psychological Health and Risk Factors of College Students within the Context of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study
Feilong Lv, Rui Zhu, Xiaorong Hou, Laihao Fang, Yanzhi Wang, Zhiyin Du, Xiaoni Zhong, Jiaxiu Liu
Behavioral Sciences.2023; 13(10): 796.     CrossRef
Analysis of health behavior, mental health, and nutritional status among Korean adolescents before and after COVID-19 outbreak: based on the 2019–2020 Korea National Health and Nutrition Examination Survey
Misun Lee, Sarang Jeong, Chong-Su Kim, Yoon Jung Yang
Journal of Nutrition and Health.2023; 56(6): 667.     CrossRef
Factors influencing the addiction characteristics of non-suicidal self-injurious behaviors in adolescents: A case-control study
Junhong Zhu, Rui Qian, Hao Zhong, Yi Li, Xuebing Liu, Jun Ma
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
Neural activations to loss anticipation mediates the association between difficulties in emotion regulation and screen media activities among early adolescent youth: A moderating role for depression
Jia-Lin Zhang, Nan Zhou, Kun-Ru Song, Bo-Wen Zou, Lin-Xuan Xu, Yu Fu, Xiao-Min Geng, Zi-Liang Wang, Xin Li, Marc N. Potenza, Yun Nan, Jin-Tao Zhang
Developmental Cognitive Neuroscience.2022; 58: 101186.     CrossRef