Atypical Antipsychotics Mediate Dynamics of Intrinsic Brain Activity in Early-Stage Schizophrenia? A Preliminary Study
Yingchan Wang, Yuchao Jiang, Dengtang Liu, Jianye Zhang, Dezhong Yao, Cheng Luo, Jijun Wang
Psychiatry Investig. 2021;18(12):1205-1212.   Published online 2021 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0418
Abnormal network homogeneity of default-mode network and its relationships with clinical symptoms in antipsychotic-naïve first-diagnosis schizophrenia
Mingjun Kong, Tian Chen, Shuzhan Gao, Sulin Ni, Yidan Ming, Xintong Chai, Chenxi Ling, Xijia Xu
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef