Aberrant Effective Connectivity of the Ventral Putamen in Boys With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Zhihui Lan, Yunkai Sun, Lei Zhao, Yang Xiao, Changxiao Kuai, Shao-Wei Xue
Psychiatry Investig. 2021;18(8):763-769.   Published online 2021 Aug 13     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0422
Altered gray matter volume and functional connectivity in adolescent borderline personality disorder with non-suicidal self-injury behavior
Xiaoping Yi, Yan Fu, Jun Ding, Furong Jiang, Zaide Han, Yinping Zhang, Zhejia Zhang, Qian Xiao, Bihong T. Chen
European Child & Adolescent Psychiatry.2024; 33(1): 193.     CrossRef
Individualized prediction models in ADHD: a systematic review and meta-regression
Gonzalo Salazar de Pablo, Raquel Iniesta, Alessio Bellato, Arthur Caye, Maja Dobrosavljevic, Valeria Parlatini, Miguel Garcia-Argibay, Lin Li, Anna Cabras, Mian Haider Ali, Lucinda Archer, Alan J. Meehan, Halima Suleiman, Marco Solmi, Paolo Fusar-Poli, Zh
Molecular Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Structural differences among children, adolescents, and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and abnormal Granger causality of the right pallidum and whole-brain
Elijah Agoalikum, Benjamin Klugah-Brown, Hongzhou Wu, Peng Hu, Junlin Jing, Bharat Biswal
Frontiers in Human Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Abnormal and Changing Information Interaction in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Based on Network Motifs
Xubin Wu, Yuxiang Guo, Jiayue Xue, Yanqing Dong, Yumeng Sun, Bin Wang, Jie Xiang, Yi Liu
Brain Sciences.2023; 13(9): 1331.     CrossRef
Specific brain imaging alterations underlying autistic traits in children with attention-deficit/hyperactivity disorder
Juan Liu, Qian-Rong Liu, Zhao-Min Wu, Qiao-Ru Chen, Jing Chen, Yuan Wang, Xiao-Lan Cao, Mei-Xia Dai, Chao Dong, Qiao Liu, Jun Zhu, Lin-Lin Zhang, Ying Li, Yu-Feng Wang, Lu Liu, Bin-Rang Yang
Behavioral and Brain Functions.2023;[Epub]     CrossRef
Dynamic functional connectivity analysis with temporal convolutional network for attention deficit/hyperactivity disorder identification
Mingliang Wang, Lingyao Zhu, Xizhi Li, Yong Pan, Long Li
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef