The Associations of Family Functioning, General Well-Being, and Exercise with Mental Health among End-Stage Renal Disease Patients
Qi Wang, Hongjian Liu, Zheng Ren, Wenjing Xiong, Minfu He, Nan Li, Xinwen Fan, Xia Guo, Xiangrong Li, Hong Shi, Shuang Zha, Xiumin Zhang
Psychiatry Investig. 2020;17(4):356-365.   Published online 2020 Apr 8     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0204
Psychometric Qualities of the McMaster Family Assessment Device–General Functioning Subscale for Malaysian Samples
Chin Wen Cong, Soon Aun Tan, Sarvarubini Nainee, Chee-Seng Tan
International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19(4): 2440.     CrossRef
Relationship Between Family Functioning and Medication Adherence in Chinese Patients With Mechanical Heart Valve Replacement: A Moderated Mediation Model
Hong Ni, Yanjuan Lin, Yanchun Peng, Sailan Li, Xizhen Huang, Liangwan Chen
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Work engagement and associated factors among dental nurses in China
Yujing Wang, Yuqin Gao, Yang Xun
BMC Oral Health.2021;[Epub]     CrossRef