The Associations of Family Functioning, General Well-Being, and Exercise with Mental Health among End-Stage Renal Disease Patients
Qi Wang, Hongjian Liu, Zheng Ren, Wenjing Xiong, Minfu He, Nan Li, Xinwen Fan, Xia Guo, Xiangrong Li, Hong Shi, Shuang Zha, Xiumin Zhang
Psychiatry Investig. 2020;17(4):356-365.   Published online 2020 Apr 8     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0204
Work engagement and associated factors among dental nurses in China
Yujing Wang, Yuqin Gao, Yang Xun
BMC Oral Health.2021;[Epub]     CrossRef