Functional Connectivity of the Striatum as a Neural Correlate of Symptom Severity in Patient with Obsessive-Compulsive Disorder
Junha Park, Taekwan Kim, Minah Kim, Tae Young Lee, Jun Soo Kwon
Psychiatry Investig. 2020;17(2):87-95.   Published online 2020 Feb 3     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0206
Opening new vistas on obsessive-compulsive disorder with the observing response task
Luise Pickenhan, Amy L. Milton
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.2024; 24(2): 249.     CrossRef
Predicting responses to cognitive behavioral therapy in obsessive-compulsive disorder based on multilevel indices of rs-fMRI
Fang-fang Huang, Peng-chong Wang, Xiang-yun Yang, Jia Luo, Xiao-jie Yang, Zhan-jiang Li
Journal of Affective Disorders.2023; 323: 345.     CrossRef
Decreased intrinsic neural timescales in obsessive compulsive disorder and two distinct subtypes revealed by heterogeneity through discriminative analysis
Yinhuan Xu, Huirong Guo, Ruiping Zheng, Yarui Wei, Baohong Wen, Keke Fang, Yan Zhang, Jingliang Cheng, Shaoqiang Han
Journal of Affective Disorders.2023; 340: 667.     CrossRef
Regional homogeneity in patients with obsessive–compulsive disorder and depression: A resting state functional magnetic resonance imaging study
Xin Yuan, Yanyan Zhu, Li Xiao, Zi Chuan Liu, Jingzhi Zou, Zhizhong Hu, Yunhong Wu, Pan Li, Maorong Hu, Fuqing Zhou
Neuroscience Letters.2023; 817: 137528.     CrossRef
Association of granulocyte macrophage colony-stimulating factor and interleukin-17 levels with obsessive–compulsive disorder: a case–control study findings
Rapty Sarker, M. M. A. Shalahuddin Qusar, Sardar Mohammad Ashraful Islam, Mohiuddin Ahmed Bhuiyan, Md. Rabiul Islam
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Abnormal resting-state functional connectivity in patients with obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis
Jing Liu, Lingxiao Cao, Hailong Li, Yingxue Gao, Xuan Bu, Kaili Liang, Weijie Bao, Suming Zhang, Hui Qiu, Xue Li, Xinyue Hu, Lu Lu, Lianqing Zhang, Xinyu Hu, Xiaoqi Huang, Qiyong Gong
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.2022; 135: 104574.     CrossRef
Multi-modality connectome-based predictive modeling of individualized compulsions in obsessive-compulsive disorder
Chunyan Zhu, Zhao Fu, Lu Chen, Fengqiong Yu, Junfeng Zhang, Yuxuan Zhang, Hui Ai, Lu Chen, Pengjiao Sui, Qianqian Wu, Yudan Luo, Pengfei Xu, Kai Wang
Journal of Affective Disorders.2022; 311: 595.     CrossRef
Anatomical distance affects functional connectivity at rest in medicine-free obsessive–compulsive disorder
Dan Lv, Yangpan Ou, Yunhui Chen, Zhenning Ding, Jidong Ma, Chuang Zhan, Ru Yang, Tinghuizi Shang, Guangfeng Zhang, Xiaoyu Bai, Zhenghai Sun, Jian Xiao, Xiaoping Wang, Wenbin Guo, Ping Li
BMC Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
White matter microstructure and connectivity in patients with obsessive‐compulsive disorder and their unaffected siblings
Nur Dikmeer, Lutfullah Besiroglu, Maria A. Di Biase, Andrew Zalesky, Meltem I. Kasal, Aslıhan Bilge, Ercan Durmaz, Serap Polat, Fazil Gelal, Nabi Zorlu
Acta Psychiatrica Scandinavica.2021; 143(1): 72.     CrossRef
Aberrant Effective Connectivity of the Ventral Putamen in Boys With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Zhihui Lan, Yunkai Sun, Lei Zhao, Yang Xiao, Changxiao Kuai, Shao-Wei Xue
Psychiatry Investigation.2021; 18(8): 763.     CrossRef
MRI-Based Multimodal Approach to the Assessment of Clinical Symptom Severity of Obsessive-Compulsive Disorder
Shin-Eui Park, Byeong-Chae Kim, Jong-Chul Yang, Gwang-Woo Jeong
Psychiatry Investigation.2020; 17(8): 777.     CrossRef