Psychiatry Investig Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Establishment of a Mitochondrial Metabolism-Related Diagnostic Model in Schizophrenia Based on LASSO Algorithm
Yinfang Liu, Han Lin, Meicen Liu, Liping Lin, Yaohui Wen
Psychiatry Investig. 2024;21(6):618-628.   Published online June 24, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
The Impact of Prolonged Duration of Untreated Illness on Clinical Correlates in Chronic Schizophrenia: Exploring the Relationship With Suicide Risk
Ke Zhang, Chenxi Wang, Lei Gou, Yaxi Li, Cui Li, Guoshuai Luo, Xiangyang Zhang
Psychiatry Investig. 2024;21(4):422-432.   Published online April 23, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparative Study of the Efficacy and Side Effects of Brand-Name and Generic Clozapine for Long-Term Maintenance Treatment Among Korean Patients With Schizophrenia: A Retrospective Naturalistic Mirror-Image Study
Nuree Kang, Hee-Soo Yoon, Se Hyun Kim, Jae Hoon Jeong, Minah Kim, Jun Soo Kwon
Psychiatry Investig. 2024;21(3):311-320.   Published online March 25, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Positive Association of TEAD1 With Schizophrenia in a Northeast Chinese Han Population
Yang Sun, Lin Wen, Yi-Yang Luo, Wen-Juan Hu, Hui-Wen Ren, Ye Lv, Cong Zhang, Ping Gao, Li-Na Xuan, Guan-Yu Wang, Cheng-Jie Li, Zhi-Xin Xiang, Zhi-Lin Luan
Psychiatry Investig. 2023;20(12):1168-1176.   Published online December 18, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparative Safety of Long-Acting Injectable Antipsychotics: A Systematic Review and Network Meta-Analysis
Erasmo Saucedo Uribe, Samuel Enrique Olivares Mundo, Raul Ricardo Medrano Garza, Fernando Diaz Gonzalez-Colmenero, Lorena Martinez Sanchez, Cesar Bigran Espinosa Cantu, Martin Moreno Arellano, Yessica Yaneth Herrera Montemayor, Patricia Lizeth Castillo Morales, Samantha Berenice Medrano Juarez, Sandra Sabrina Rojo-Garza
Psychiatry Investig. 2023;20(12):1112-1125.   Published online December 18, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Sleep Quality and Self-Stigma Mediate the Association Between Problematic Use of Social Media and Quality of Life Among People With Schizophrenia in Taiwan: A Longitudinal Study
Mohsen Saffari, Kun-Chia Chang, Jung-Sheng Chen, Marc N. Potenza, Cheng-Fang Yen, Ching-Wen Chang, Po-Ching Huang, Hsin-Chi Tsai, Chung-Ying Lin
Psychiatry Investig. 2023;20(11):1034-1044.   Published online November 21, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association Between Metabolic Risk Factors and Cognitive Impairment in Schizophrenia Based on Sex
Hongna Huang, Lizhao Du, Zhengping Pu, Yuan Shi, Zifan Xiao, Xi Chen, Shun Yao, Lijun Wang, Zezhi Li, Ting Xue, Donghong Cui
Psychiatry Investig. 2023;20(10):930-939.   Published online October 24, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Identification of Plasma Biomarkers in Drug-Naïve Schizophrenia Using Targeted Metabolomics
Qiao Su, Fuyou Bi, Shu Yang, Huiming Yan, Xiaoxiao Sun, Jiayue Wang, Yuying Qiu, Meijuan Li, Shen Li, Jie Li
Psychiatry Investig. 2023;20(9):818-825.   Published online September 19, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Association of Alexithymia With Positive Symptoms in Chinese Chronic Schizophrenia Patients With and Without Obesity
Yang Tian, Huixia Zhou, Dongmei Wang, Xiangyang Zhang
Psychiatry Investig. 2023;20(8):689-695.   Published online July 7, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Radiomics; A Potential Next “Omics” in Psychiatric Disorders; An Introduction
Mohammadreza Alizadeh, Manoj Tanwar, Amir H Sarrami, Ramin Shahidi, Aparna Singhal, Houman Sotoudeh
Psychiatry Investig. 2023;20(7):583-592.   Published online July 7, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Prevalence and Correlates of Comorbid Posttraumatic Stress Disorder in Schizophrenia-Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis
Anna Seong, Seo-Eun Cho, Kyoung-Sae Na
Psychiatry Investig. 2023;20(6):483-492.   Published online May 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Investigation of the Relationship Between Cognitive Functions and Retinal Findings From Spectral Optical Coherence Tomography in Patients With Schizophrenia and Their Healthy Siblings
Rümeysa Taşdelen, Batuhan Ayık, Hatice Kaya, Neslihan Sevimli
Psychiatry Investig. 2023;20(3):236-244.   Published online March 22, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Computerized Version of the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (KSADS-COMP): Development and Validation of the Korean Clinician-Administered Version
Jeewon Lee, Seong-Ju Kim, Dohyung Kim, Su-Jin Yang, Sangha Lee, Areum Lee, Yunmi Shin
Psychiatry Investig. 2023;20(2):174-179.   Published online February 23, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Sexuality and Quality of Life in Eastern Taiwan People With Schizophrenia
Mei Hua Chung, Jian-Kang Chao, Mi Chia Ma, Ru Wei Lin
Psychiatry Investig. 2023;20(1):1-8.   Published online January 25, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next
  • Journal Impact Factor 1.8
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2024 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next