Psychiatry Investig Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Positive Association of TEAD1 With Schizophrenia in a Northeast Chinese Han Population
Yang Sun, Lin Wen, Yi-Yang Luo, Wen-Juan Hu, Hui-Wen Ren, Ye Lv, Cong Zhang, Ping Gao, Li-Na Xuan, Guan-Yu Wang, Cheng-Jie Li, Zhi-Xin Xiang, Zhi-Lin Luan
Psychiatry Investig. 2023;20(12):1168-1176.   Published online December 18, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Polymorphism of Estrogen Receptor Genes and Its Interactions With Neurodevelopmental Genes in Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Chinese Han Descent
Yiwei Lin, Haimei Li, Jing Zhang, Ziqi Yang, Yi Zhou, Lu Liu, Qiujin Qian
Psychiatry Investig. 2023;20(8):775-785.   Published online August 21, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Relationship of Steroid Hormones, Genes Related to Testosterone Metabolism and Behavior in Boys With Autism in Slovakia
Silvia Lakatošová, Katarína Janšáková, Jaroslava Babková, Gabriela Repiská, Ivan Belica, Mária Vidošovičová, Daniela Ostatníková
Psychiatry Investig. 2022;19(2):73-84.   Published online January 19, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association of the Serotonin 2A Receptor rs6311 Polymorphism with Diurnal Preference in Koreans
Ji Won Yeom, Seunghwa Jeong, Ju Yeon Seo, Sehyun Jeon, Heon-Jeong Lee
Psychiatry Investig. 2020;17(11):1137-1142.   Published online October 30, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Gene Polymorphism of VMAT2 Is Associated with Risk of Schizophrenia in Male Han Chinese
Hongying Han, Xiaowei Xia, Huirong Zheng, Chongbang Zhao, Yanming Xu, Jiong Tao, Xianglan Wang
Psychiatry Investig. 2020;17(11):1073-1078.   Published online October 27, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Positive Association of Human SHC3 Gene with Schizophrenia in a Northeast Chinese Han Population
Ye Lv, Yang Sun, Guan-Yu Wang, Jian Yin, Cheng-Jie Li, Yi-Yang Luo, Zhi-Lin Luan
Psychiatry Investig. 2020;17(9):934-940.   Published online September 17, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association of the Promoter Haplotype of IFN-γ-Inducible Protein 16 Gene with Schizophrenia in a Korean Population
Won Sub Kang, Su Kang Kim, Hae Jeong Park
Psychiatry Investig. 2020;17(2):140-146.   Published online February 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Association of Apolipoprotein E Polymorphisms with White Matter Lesions and Brain Atrophy
ZhiLi Niu, PingAn Zhang, Dong Li, ChengLiang Zhu, LiNa Feng, Ge Xiong, NaNa Song, Pei Tang, Feng Liu
Psychiatry Investig. 2020;17(2):96-105.   Published online February 3, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
C-Reactive Protein Gene Variants in Depressive Symptoms & Antidepressants Efficacy
Xinxin Li, Ning Sun, Chunxia Yang, Zhifen Liu, Xinrong Li, Kerang Zhang
Psychiatry Investig. 2019;16(12):940-947.   Published online November 13, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Polymorphisms of Ionotropic Glutamate Receptor-Related Genes and the Risk of Autism Spectrum Disorder in a Chinese Population
Xinyan Xie, Fang Hou, Li Li, Yanlin Chen, Lingfei Liu, Xiu Luo, Huaiting Gu, Xin Li, Jiajia Zhang, Jianhua Gong, Ranran Song
Psychiatry Investig. 2019;16(5):379-385.   Published online May 23, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
196G/A of the Brain-Derived Neurotrophic Factor Gene Polymorphisms Predicts Suicidal Behavior in Schizophrenia Patients
Eun-Jeong Kim, Yong-Ku Kim
Psychiatry Investig. 2018;15(7):733-738.   Published online June 15, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Correlations of Four Genetic Single Nucleotide Polymorphisms in Brain-Derived Neurotrophic Factor with Posttraumatic Stress Disorder
Jun-Cheng Guo, Yi-Jun Yang, Min Guo, Xiao-Dan Wang, Yang Juan, Yun-Suo Gao, Lin-Qiu Fu, Xiang-Ling Jiang, Lin-Mei Fu, Tao Huang
Psychiatry Investig. 2018;15(4):407-412.   Published online March 19, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
An Investigation of SDF1/CXCR4 Gene Polymorphisms in Autism Spectrum Disorder: A Family-Based Study
Tayfun Kara, İsmail Akaltun, Bedia Cakmakoglu, İlyas Kaya, Salih Zoroğlu
Psychiatry Investig. 2018;15(3):300-305.   Published online February 22, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Haplotype Association of the MAP2K5 Gene with Antipsychotics-Induced Symptoms of Restless Legs Syndrome among Patients with Schizophrenia
Seung-Gul Kang, Yu Jin Lee, Young-Min Park, Leen Kim, Heon-Jeong Lee
Psychiatry Investig. 2018;15(1):84-89.   Published online January 16, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Polymorphism in the Promoter Region of SEMA5A Is Associated with Sociality Traits in Korean Subjects with Autism Spectrum Disorders
Soon Ae Kim, Boong-Nyun Kim, Jae-Won Kim, Min-Sup Shin, Tae-Won Park, Jung-Woo Son, Un-Sun Chung, Mira Park
Psychiatry Investig. 2017;14(6):876-878.   Published online November 7, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
1 | 2 | 3 | 4 |
  • Journal Impact Factor 2.7
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2024 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next